Avtorica: Jana Olivieri

Besede kot so ekologija, varstvo okolja in podobne, so postale v zadnjem desetletju poglavitna tematika pomembnejših razvojnih strategij. Sliši se jih skoraj na vsakem vogalu, do naših ušes prihajajo tako iz velikih kot malih ust. Že otroci v vrtcu vedo o ekologiji marsikaj.

Čas je, da se človeštvo vpraša ali so se besede, govori, članki, strokovna literatura, filmi, … na to tematiko že prelevili v prakso? Ali so vendarle postali del nas in našega načina življenja?!

V JK Olimpic v Izoli se trudimo, da bo temu čim prej tako! V svojem delu združujemo ljubezen do jadranja in morja s skrbjo za okolje.  Že v šoli jadranja naše najmlajše jadralce vzgajamo v tej smeri. Posvetimo se vsakemu posamezniku, saj se spremembe v širši skupnosti začnejo dogajati le tedaj, ko se jih zave in udejanji posameznik. Otroke učimo o pomembnosti vode za življenje. Tega se naši jadralci zavejo že ob prvi vožnji z jadrnico, saj nikomur ne dovolimo na morje (na trening ali regato) brez plastenke vode!  
Voda pa je tudi temelj celotne biosfere, zato moramo preprečiti njeno onesnaževanje. Eden od načinov, ki pripomore k temu, je uporaba jadrnic za plovbo po morju. Le te namreč izkoriščajo veter kot naravno pogonsko energijo za razliko od »motoriziranega« navtičnega turizma, ki je povezan s problematiko goriv in izpustov le teh v morje.  
Mlade jadralce že od prvega dne navajamo na pravilno ravnanje z odpadki. Svojih plastenk za vodo in drugih smeti (papirčkov, tetrapakov, vrečk,...) nikoli ne odvržejo iz jadrnic v morje ali na obrežje, temveč jih na obali sortirajo v ustrezen zabojnik.  Ena od pomembnih nalog kluba v tej smeri je nabava stojal za ločeno zbiranje odpadkov, ki se bodo nahajali v samih prostorih kluba in bodo na razpolago vsem članom.
Šola jadranja in vsi treningi so čudovite priložnosti, ki jih trenerji in učitelji jadranja izkoristijo za konstruktivne pogovore z mladimi jadralci tudi na temo »ekologija morja in morskega okoliša«. Otroci radi sodelujejo v tovrstnih pogovorih. Njihove misli in besede so preproste in srčne, ko zrejo v prihodnost pa marsikdaj prinesejo dobre ideje in rešitve tudi v svet odraslih.

Morje ob slovenski obali še ni nevarno zdravju kopalcev, jadralcev  in ostalih, ki na njem in v njem radi preživljamo prosti čas.  Tudi morskih organizmov in rib je v njem še mnogo. Zato se moramo nenehno truditi, da takega ohranimo za prihodnje rodove.

 

 

Copyright JK Olimpic © 2020 Vse pravice pridržane.  Avtor strani   O piškotkih